Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk. Bestilling av timer og resepter vil heretter foregå via helsenorge.no. For mer informasjon gå inn på hjemmesiden til Oppdal  Kommune:  

https://www.oppdal.kommune.no/legetjenester/