KONTORET ER STENGT FREDAG 15.07.22 OG FREDAG 22.07.22 PGA FERIEAVVIKLING.

VED BEHOV FOR LEGEHJELP DISSE DAGENE TA KONTAKT MED AUNA LEGESENTER PÅ TELEFON 72400900.

RESEPTER OG TIMER KAN BESTILLES VIA HJEMMESIDEN VÅR HER ELLER VED Å SENDE SMS MED KODEORD "OPPDAL" FØDSELSDATO, NAVN OG HVA DET GJELDER TIL 2097.