Ved fornyelse av resepter på B-preparat(sovemedisin, sterke smertestillende, beroligende medisiner osv) må du bestille time til fastlegen. Hvis du ikke har en utleveringsavtale med legen skal IKKE disse reseptbestillingene legges inn har.