VIDEOKONSULTASJONER

Nå under Koronaperioden, er det opprettet mulighet for videokonsultasjoner. Dere henvender dere på vanlig måte, men vil ved hensiktsmessighet få tilbud om videokonsultasjon. Det sendes da en SMS fra legen og dere følger løpende instruksjoner mottatt på SMS. Det vil bli tilsendt faktura med vanlig konsultasjonstakst.

Vi vil i tiden som kommer være liberale med å opprette kontakt via video, og ber instendig om at dere som måtte ha problemer fra luftveiene ikke møter på legesenteret men kontakter oss via SMS eller telefon.
Vi ber og alle som har andre hovedproblemer, men i tillegg har eller har hatt luftveisplager de siste 4 ukene fra i dag 16.3 og framover, om å benytte seg av samme tilbud.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen,

ring legevakt på 116117

For alle dere andre er legesenteret åpent for alle problemstillinger i tråd med vanlig drift.