Dr. Irene Bøaseter har permisjon fra 01.03.17.

Vikar er Dr. Katrine Gullestad.