Dr. Irene Bøaseter har permisjon fra 01.03.17 til 28.02.18.

Vikar er Dr. Katrine Gullestad.