HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere - informasjon fra FHI

 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).

 

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Tilbudet vil gjelde i en tidsramme på to år.
HPV-vaksine forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.

 

Tilbudet vil bli organisert via kommunene, og informasjon om den praktiske gjennomføringen lokalt er tilgjengelig under. Vaksinasjonen starter 1. november 2016.
Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter ikke kvinner født før 1991. Ordningen har ikke tilbake­virkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og vaksinasjon.

Relevante lenker til ytterligere informasjon, bl.a. om informasjon som går ut fra FHI, fra kommunene osv., samt logoer for programmet o.l. finner dere her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-og-hpv-vaksine/hpv-vaksine-til-unge-kvinner-fodt-1991-og-senere/

https://www.fhi.no/nyheter/2016/oppdatert-informasjon-om-tilbud-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/