Dr.Kristin Gravaune har permisjon fra juni-18, vikar Dr.Torkil Rødseth Breck.